• google plus
  • youtube

במה שונות עבודות הגמר ועבודות הסמינר?

במסגרת הלימודים האקדמים שלכם, אתם תפגשו בשני סוגים שונים של עבודות: הסוג הראשון הינו עבודות המוגשות בסיום של קורסים כמטלות סיום, כאשר הן מחליפות מבחנים או מבחני בית. סוג נוסף של עבודות הוא כמובן עבודות הסמינר שהסטודנטים מגישים בשלהי התואר שלהם כעבודת מחקר מסכמת. מדובר על כללים זהים שיש לשתי העבודות מבחינת דרישות המבנה ואופי הכתיבה, אך עדיין ישנם הבדלים מהותיים שכדאי שגם אתם תכירו:

 

1.היקף העבודה

ההבדל המהותי בין סוגי העבודות הוא בראש ובראשונה ההיקף. בעת שעבודות אקדמיות מגיעות להחליף מבחן כמטלת סיום בקורס, הן לרוב עבודות שההיקף שלהן מאד מצומצם והדרישה הינה בין שלושה לחמישה עמודים – בהתאם לקורס ולמרצה. מנגד, עבודות אקדמיות מסוג סמינר הינן עבודות מחקר גדולות יותר שבהן הדרישה הינה שונה: מדובר על עבודות המבוססות על בין 25 עמודים ל-30 עמודים.

 

2.הציפיות מהמרצים

עבודות אקדמיות שיש עליכם להגיש במסגרת קורסים בתחילת התואר שלכם הן למעשה כלי התנסות בכתיבה אקדמית. ישנם מוסדות הלימוד המציעים קורסים לסטודנטים שכל התכלית שלהם היא ללמד את מאפייני הכתיבה האקדמית. מאחר ומדובר על עבודות ראשונות בתואר, לעתים של הקורסים הראשונים שאתם לקוחים, הציפייה מכם אינה גבוהה ובדיקת העבודות הינה בדיקה מקלה. מנגד, הסמינרים מוגשים לקראת סוף הלימודים, כך שהציפייה הינה גבוהה יותר ואופי הבדיקה מחמיר יותר. על כן, מומלץ לפנות אל נתיב של כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום שיבטיח לכם עבודה בסטנדרט הגבוה ביותר.

 

3.נושא העבודה – נושא מוכתב אל מול יד חופשית

הבדל נוסף ומהותי הוא כמבן נושאי העבודות. בעת שאתם לומדים בקורסים המזכים אתכם במספר מועט של נקודות זכות, לרוב נושא העבודה הינו מוכתב על ידי המרצה, כאשר עליכם להשיב על שאלות הניתנות לכם כמטלת סיום. במילים אחרות: כל הסטודנטים הרשומים לקורס מקבלים את אותה המטלה. מנגד, עבודות סמינר מבוססות על עיקרון אחר לגמרי: ישנה יד חופשית לסטודנטים לבחור בנושא החביב עליהם שהינו בעל זיקה לתכנים הנלמדים. המשמעות היא שיש לכם הזדמנות להגדיר שאלת מחקר שמעניינת אתכם ולהשיב עליה.

 

4.ההשפה על ציון התואר שלכם

וחשובה לא פחות היא מידת ההשפעה על הציון שלכם. עבודה שאתם מגישים במסגרת קורס הינה חשובה לממוצע שלכם, אך מדובר על נקודות זכות מועטות שמשפיעות במידה מועטה יחסית על ממוצע התואר שלכם. מנגד, עבודות הסמינר הן עבודות מסכמות של קורסים בעלי נקודות זכות גבוהות יותר, כך שההשפעה על הציון הסופי שלכם גדולה יותר. על כן, חשוב מאד להשקיע בכתיבת עבודת הסמינר תוך שיש להיצמד לכל החוקים האקדמים לכתיבה נכונה. אם יש עבודה שלא כדאי להמר על טיבה זו עבודת הסמינר, כך שההמלצה היא להסתייע בשירותי כתיבה מקצועים של חברות המציעות שירותי כתיבה אקדמית.

צרו איתנו קשר עוד היום!