• google plus
  • youtube

גם פרק מבוא וסיכום בעבודה הינם פרקים חשובים!

לכל חלק בעבודת הסמינר שלכם יש משקל והוא עתיד להשפיע על הציון הסופי שלכם. נדמה כי יותר ויותר סטודנטים משקיעים פחות בפרקי המבוא והסיכום, זאת מאחר והם סבורים כי חלקים אלו אינם בעלי משמעות. דעו כי פרקים אלו חשובים והם משפיעים בצורה ניכרת מאד על החוויה של הקורא.

פרק המבוא: פגישת ההיכרות של הקורא אתכם:

אין שני לרושם ראשוני, ואת הרושם הזה יוצרים על הקורא כבר בפרק המבוא. ישנם אלו המכנים את פרק זה כ"שיחת מכירה" – פרק שבו אתם צריכים לשכנע את הקורא להישאר אתכם ולגרום לו להבין כי הוא בוחר נכון. התכלית של פרק המבוא היא לייצר רקע לפרקי העבודה המגיעים בהמשך. שימו לב כי המבוא אינו תקציר העבודה, אלא שהוא מתמקד יותר במקרו ופחות במיקרו. עליכם לקחת ZOOM OUT מנושא העבודה המרכזי שלכם, ולתת רקע כללי על הנושא עליו אתם כותבים, לציין תקדימים, לציין שאלות שנשאלו בנושא בעבר, דילמות וכדומה.

פרק הסיכום: לחבר את כל החלקים לשורה תחתונה:

הפרק שיחתום את העבודה שלכם ובו תהיה כתובה המילה האחרונה הוא פרק הסיכום. בעת שאתם פונים אל חברה המציעה שירות של כתיבת עבודות בתשלום, הרי שהיא אחראית לכתוב לכם גם את הפרק הזה. המטרה של פרק הסיכום היא לשקף בפני הקורא את המסקנות שלכם, את חוות הדעת שלכם ואת הביקורת שלכם. לאורך העבודה אתם מציגים טיעונים שונים ועונים על שאלות שונות, כך שתכלית הסיכום היא לחבר את כל החלקים לפרק אחד חדש כאשר בו מוצגת התשובה בשלמותה לשאלת המחקר שלכם.

אתם מתקשים לתמצת את העבודה לפרקים אלו?

ישנם הסטודנטים המעידים כי פרקי המבוא ופרקי הסיכום הינם פרקים סבוכים יותר לכתיבה. בעוד יתר הפרקים מבוססים על סיכומי מאמרים ומחקרים, פרקי הסיכום והמבוא הינם פרקים שעל כותבי העבודה לכתוב מאפס מבלי שיש להם כל רפרנס. לא רק שמדובר על פרקים שלעתים קשה יותר לכתוב, אלא שאלו פרקים שחשוב מאד לדייק בכתיבה שלהם שכן יש להם משקל קריטי: פרק המבוא נותן את טון הפתיחה והוא זה שמשאיר רושם על הקורא, בעוד פרק הסיכום הוא זה שחותם את החוויה של הקורא ובו עליכם להציג את כל המסקנות מהתהליך שעברתם.

החוויה נמדדת על פי תחילתה וסופה:

חוויה בנויה אומנם מכמה חלקים שונים, אך החלקים המהותיים ביותר הינם הפתיחה והסיום. הסיבה? אלו החלקים שהקורא שלכם יזכור מהחוויה שתעבירו אותו. על כן, חשוב מאד להשקיע בכתיבת פרקים אלו. אלו מכם המתקשים בכתיבה העבודה, לרבות פרקים אלו, יכולים להסתייע בשירות של חברות מקצועיות המציעות שירות כתיבה אקדמית. הציון שלכם בעבודת הסמינר הינו אחד מהציונים החשובים ביותר המזכים אתכם בנקודות זכות רבות, תוך שציון זה משפיע רבות על ממוצע התואר שלכם.

צרו איתנו קשר עוד היום!