• google plus
  • youtube

חשיבות פרק המבוא בעבודה הסמינריונית

העמוד הראשון שיקרא המרצה שלכם בעבודה הסמינריונית הינו פרק המבוא. לפניכם, הקווים המאפיינים את פרק זה ומדוע הוא כל כך חשוב בעבודה שלכם.

רקע לקורא על הנושא אותו חקרתם:

עבודת סמינר היא למעשה מפגש שאתם יוצרים בין המרצה ובין הנושא שבחרתם לחקור. נסו לחשוב על מפגש אנושי: הרי שהאדם שאתם פוגשים לראשונה אינו מתחיל לספר לכם על עצמו מיד עם השניה הראשונה, אלא שישנה היכרות בסיסית, מאופקת ומנומסת שיוצרת את הגשר לבאות. גם חוקי הכתיבה האקדמית מבססים את אותם התנאים, כאשר פרק המבוא הינו היכרות של הקורא עם מה שאתם עתידים להפגיש אותו. פרק המבוא לא אמור לתמצת את העבודה שלכם, אלא להעניק רקע כללי יותר על המקרו – על הנושא, ועל על המיקרו – שאלת המחקר שלכם.

ההזדמנות שלכם ליצור רושם ראשוני טוב:

העמוד הראשון שהמרצה שלכם יקרא הינו המבוא. במידה רבה, המבוא הוא זה שיוצר את הרושם הראשוני על הקורא, כך שזו ההזדמנות שלכם להרשים, להציג את הנושא שלכם בצורה אטרקטיבית ואפילו לבנות מתח. עבודות הסמינר מבוססות על כשלושים עמודים לערך, כך שחשוב מאד לגרות את הקורא כבר מהשניה הראשונה, ולתת לו את התחושה כי מצפה לו מסע מרתק, מעניין ומאתגר. כדאי להוסיף למבוא לצד נתונים אינפורמטיביים גם מעט שאלות שיגרו את הקורא, כאשר עליכם להישאר נאמנים לחוקים הנדרשים. המבוא הוא המקום לכתוב רקע מצד אחד, אך גם להוסיף סיפור אישי שלכם בעל זיקה לנושא עליו אתם כותבים.

כמה עמודים צריכים לכלול פרק המבוא?

זיכרו כי המבוא אינו פרק בפני עצמו, אלא שהוא מעין דברי פתיחה. בעוד עבודות אקדמיות מסוג עבודות סיום קורס הינן עבודות קטנות של חמישה עמודים, עבודות הסמינר גדולות הרבה יותר. בגדול, בעבודות גדולות נהוג לכתוב פרק מבוא בהיקף של שניים ועד שלושה עמודים, בעוד עבודות קטנות יכולות להסתפק בחצי עמוד, תוך שלעתים ישנה בקשה מפורשת שלא לכתוב מבוא. נסו שלא לכתוב את המבוא שלכם בצורה של פרק מהעבודה, אלא יותר כשריקת פתיחה. מובן כי בעת שאתם משלמים מחיר כתיבת עבודה סמינריונית, הרי שגם פרק המבוא כלול בכל שירות הכתיבה הניתן לכם.

ההבדל שבין מבוא ובין תקציר:

חשוב להבין כי ישנו הבדל מהותי מאד בין מבוא העבודה ובין תקציר העבודה. בעבודות סמינר לרוב גם המבוא נכלל וגם התקציר, כאשר המבוא כאמור הינו דברי פתיחה המעניקים רקע כללי לנושא עליו אתם כותבים. התקציר לעומת זאת נותן מעין סריקה קצרה למה שעתיד לבוא: החל מהשאלות שתשאלו, דרך אתגרים שאתם עתידים להתעמת מולם ועד רמז למענה על תשובת המחקר. התקציר משקף לקורא את מהלך העבודה, בעוד פרק הסיכום מסכם את התקציר, כאשר כעת ישנו גם מענה על השאלות השונות שנשאלו לאורך העבודה.

צרו איתנו קשר עוד היום!