• google plus
  • youtube

מדוע חשוב לכתוב תקציר לעבודה האקדמית?

עבודה אקדמית מכל סוג מצריכה מכם גם לשלב פרק של תקציר. לא אחת ישנו בלבול בין התקציר ובין המבוא, אך מדובר על פרקים שונים לחלוטין שלכל אחד מהם תכלית אחרת לגמרי. גם אם אתם כותבים את עבודתכם לבד וגם אם בסיוע של חברה חיצונית – הקפידו על פרק זה בעבודתכם.

התקציר: אחרי המבוא, רגע לפני הפרק הראשון:

כשם שחשוב לכתוב תקציר לעבודה האקדמית שלכם, כך גם חשוב לשלב אותו במיקום הנכון בעבודה. לא אחת נשאלת השאלה והיא היכן יש למקם את התקציר בעבודה: מיד בעמוד הראשון או לאחר המבוא. התשובה היא כאמור אחרי המבוא לעבודה. בעוד התפקיד של המבוא הוא לתת רקע כללי על הנושא עליו אתם כותבים, הרי שהתקציר מתייחס באופן ישיר לעבודה שכתבתם. על כן, בתקציר יש מקום להציג את שאלת המחקר שלכם, את הנושאים שתדונו עליהם לאורך העבודה, הצגה קצרצרה של ראשי הפרקים ומה מטרת העבודה שלכם.

הדרך שלכם להכניס את הקוראים לאווירת העבודה:

ישנם מרצים שאינם מחייבים בפרק של תקציר והם מסתפקים אך ורק במבוא. לעומתם, ישנם אלו שדורשים בפרק זה כחלק בלתי נפרד מהעבודה האקדמית. ההמלצה? שלבו את התקציר. בסופו של דבר, מדובר כנראה על הפרק הקל יותר לכתיבה מאחר והוא מתמצת ומסכם את כל העבודה שלכם. בעת שאתם מציגים תקציר לעבודה שלכם, אתם למעשה מכניסים את הקוראים לאווירת העבודה וכך מעוררים את סקרנותם. נסו לחשוב על עצמכם רגע לפני שאתם רוכשים ספר: סביר כי תקראו את התקציר שבחלקו האחורי של הספר – זאת על מנת לקבל מושג לקראת מה שאתם עתידים לקרוא.

האם ניתן לכתוב תקציר לפני תחילת כתיבת העבודה?

כן ולא. במידה רבה, בעת שאתם כותבים תקציר עוד לפני שהתחלתם לכתוב את העבודה, הרי שאתם משרטטים לעצמכם מעין מתווה כללי שתוכל לעבוד לפיו. בעת שאתם משלמים מחיר כתיבת עבודות אקדמיות לכותבים מקצועיים, הם לרוב יכתבו את התקציר בסיום העבודה. כן חשוב לדעת כי לכל כותב שיטת עבודה שונה, כאשר המון פעמים שרטוט שטחי של התקציר מאפשר לכתוב את העבודה בצורה פשוטה יותר, ומדובר על מעין הכוונה כדוגמת ראשי הפרקים. על כל פנים, בעת שמסיימים לכתוב את העבודה חשוב לוודא כי התקציר אכן חופף למהלך העבודה שלכם.

על פני כמה עמודים נפרס התקציר?

וחשוב לא פחות לדעת: כמה עמודים צריך להיות התקציר שלכם? במידה רבה, התשובה משתנה בהתאם להיקף העבודה. יחד עם זאת, במרבית המקרים מדובר על לא יותר מעמוד אחר המתמצת את העבודה האקדמית. בעבודות קטנות יותר התקציר אף מסתכם בחצי עמוד, כך שמדובר על מספר עמודים שיכולים להשתנות. מה שחשוב בעיקר הוא המידע המגולם בתוך התקציר ולא על פני כמה עמודים הוא נפרס.

צרו איתנו קשר עוד היום!