• google plus
  • youtube

מדוע עליכם להנחות את הכותבים בכתיבת העבודה?

לא משנה מה אתם לומדים, הרי שהאקדמיה מפגישה אתכם גם עם מטלות המבוססת על הבעתכם בעל פה. עבודות שכאלו הן לרוב עבודות סיום של קורסים, אך בעיקר עבודות הסמינר המוגשות לקראת סיום התארים. דעו כי גם במקרים בהם אתם מסתייעים בשירותי כתיבה חיצוניים, עליכם להנחות את צוות הכותבים:

האחריות שלכם: מה הנחיות המרצה לכתיבת העבודה?

חשוב לזכור כי למרות שאת מעבירים את האחריות על כתיבת העבודה לכותבים חיצוניים, הרי שגם לכם יש אחריות. המטרה המשותפת של הכותבים ושלכם היא להגיע לציון כמה שיותר גבוה, שיענה על כמה שיותר דרישות של המרצים. מאחר ואתם אלו הרשומים לקורס ואתם אלו שהייתם נוכחים בו, הרי שאתם יודעים טוב יותר מכל אדם אחר מהן הדרישות והציפיות של המרצה מהעבודה. בשיחת ההיכרות שלכם עם הכותבים לעבודה שלכם, עליכם לציין את ההנחיות השונות, תוך שחשוב לתת דגשים ורקע כללי שיכול לסייע בכתיבת העבודה עבורכם.

חשוב שגם אתם תהיו מעורבים בכל שלבי הכתיבה:

המון סטודנטים מעידים כי עבודת הסמינר מסמלת עבורם שיא: במרבית המקרים, מדובר על עבודה שכמעט וחותמת את הלימודים, שכן היא עבודה המגיעה בשלבים מתקדמים בתואר. חשוב מאד שבעבודה משמעותית שכזאת, גם לכם יהיה חלק בה למרות שיש מי שכותב אותה עבורכם. הדרך שלכם להיות מעורבים היא להוסיף חלקים לעבודה שאתם כתבתם, לדאוג לשלב את חוות הדעת שלכם, לתת את נקודת המבט שלכם על סוגיות מסוימות ואפילו לתת לכותבים שלכם הערות והארות על מנת להפוך את העבודה לעבודה שהינה כמה שיותר אתם.

פרטים חשובים: היקף העבודה, מקורות מידע ותאריך הגשה:

לפני היציאה לדרך עם תחילת כתיבת העבודה, עליכם להנחות את הכותבים עם מספר דגשים שונים. במידה רבה, כפי שהמרצה שלכם הנחה אתכם עם דרישות מסוימות, כך אתם צריכים להעביר את אותן הדרישות הלאה לצוות הכותבים. עליכם לציין את היקף העבודה הנדרש – כאשר חשוב לציין את מינימום העמודים את מקסימום העמודים, באילו מקורות מידע מצפה המרצה מכם להשתמש, האם ישנה הכוונה למקורות מסוימים, האם עליכם ליצור שאלון שיסייע לכם במחקר ומהו תאריך הגשת העבודה. ככל שתעניקו מידע נרחב יותר, כך יהיה ניתן להפיק עבורכם עבודה מתאימה ומדויקת יותר.

מעבודת סיום קורס ועד סמינריון החותם את התואר:

שירותי סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות מזוהים בעיקר עם עבודות הסמינר. יחד עם זאת, חשוב להבין כי שירות זה רלוונטי לכל מטלת כתיבה אקדמית – מהקטנה ביותר לגדולה ביותר. לא כל הסטודנטים יודעים לבטא עצמם בעל פה, מה שלעתים מונע מהם להגיש תוצרים ברמה גבוהה לסגל האקדמי. התוצאה? ציונים נמוכים שיש להם השלכות כמו פגיעה במוטיבציה ובביטחון. צוות הכותבים שלנו יוכל לסייע לכם בכל מטלה, לרבות עבודה שהינה מטלת סיום קורס ועד כתיבת הסמינר הגדול.

צרו איתנו קשר עוד היום!