• google plus
  • youtube

מה מאפיין את עבודות סיום הקורסים?

מוסדות הלימוד מציעים לקהל הסטודנטים קורסים מגוונים, כאשר כל קורס דורש במטלת סיום אחרת. למרות שבמרבית המקרים מדובר על מבחנים, הרי שגם ישנה מטלה מסוג עבודה שעל הסטודנטים לכתוב אותה בביתם ולהגיש למזכירות התכנית בה הם לומדים. לעבודות האקדמיות מסוג מטלת סיום ישנם קווים מאפיינים מאד מסוימים, ששונים מהקווים המאפיינים של עבודות הסמינר.

שאלון זהה לכל הסטודנטים בקורס:

עבודת הסמינר הינה עבודה אישית מאד. עד כמה אישית? עד לרמה כזו שנושא המחקר הינו פרי בחירתו של הסטודנט. מנגד, עבודות אקדמיות שהינן מטלת סיום של קורסים, מכתיבות טון אחר לגמרי. המרצים בקורסים מפרסמים עבודה בת כמה שאלות, שהינה זהה לכל הסטודנטים. כלומר, על הסטודנטים להשיב על שאלות ידועות מראש, מענה שלעתים הינו קשה יותר ותוחם אתכם בתוך מסגרת קבועה מבלי שיש לכם יכולת לבחור באפשרויות אחרות, כמו בעבודת הסמינר המאפשרת לכם להשיב על שאלת מחקר שאתם מגדירים.

היקף העבודה: בין שלושה לחמישה עמודים:

מובן כי עבודת הסמינר הינה גדולה יותר, אך לא תמיד יודעים עד כמה. בעוד עבודות הסמינר מבוססות על רף של בין 20 עמודים ל-30 עמודים, במרבית המקרים עבודות אקדמיות מסוג מטלת סיום קורס מבוססות על בין שלושה לחמישה עמודים. המרצים שמים דגש על כתיבה מצומצמת מאד שמטרתה להשיב על השאלות בצורה עניינית ומדויקת. חשוב להבין כי בהתאם לפקולטות ולמוסד הלימודים, ישנן מטלות סיום ארוכות יותר המגיעות גם לשמונה עמודים. במקרים שכאלו, אל תהססו לפנות אל חברה המציעה שירות של סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות.

הגשה בתוך שבועיים ועד חודש:

כמו כן, לוח הזמנים לכתיבת העבודה הינו שונה לחלוטין. כך לדומא, עבור כתיבת הסמינר אתם מקבלים פרק זמן של חצי שנה לערך. בפרק זמן זה מצופה מכם לאסוף חומרים, לגבש מתווה לסמינר ולכתוב אותו בצורה איטית, משכנעת ואקדמית. מנגד, עבודות אקדמיות אחרות, כמו אלו המוגשות בסיום הקורסים, הינן עבודות שאתם צריכים לרוב להגיש כעבור שבועיים ועד חודש. המטלה במרבית המקרים מפורסמת במפגש האחרון בקורס, כאשר עליכם להגיש אותה לאורך חופשת הסימסטר או לאחריה.

גם בעבודה זו נדרשת כתיבה אקדמית:

הטעות הנפוצה של המון סטודנטים היא להשקיע פחות בכתיבה על עבודות שכאלו. בעוד עבור מרבית הסטודנטים כתיבת הסמינר מקבלת מקום של כבוד, הרי שעבודות הגשה המבוססות על נקודות זכות מעטות יותר, זוכות להתייחסות אחרת. עליכם לזכור כי כל עבודה שאתם מגישים מתגמלת אתכם בציון – שכפי שהוא יכול להיות גבוה הוא גם יכול להיות נמוך ולעתים אף נכשל. אם אתם מתקשים בכתיבת עבודות מכל סיבה – היעדר יכולת או קושי בשפה העברית, או אם אתם מוצאים עצמכם מחלקים עצמכם בין מטלות שונות ללא זמן פנוי, תוכלו להסתייע בשירותי כתיבה אקדמית גם עבור עבודות אלו.

צרו איתנו קשר עוד היום!