• google plus
  • youtube

ראשי פרקים: כך מתחילים לכתוב עבודה

ראשי הפרקים בעבודה הסמינריונית שלכם הינם קווים מנחים לאורך כל העבודה. כל ראש פרק הינו פרק שלם בעבודה שלכם המקדם אתכם אל עבר הרעיון שאתם רוצים להעביר. מה אתם צריכים לדעת על ראשי הפרקים ומדוע הם כל כך חשובים?

הדרך שלכם לתחום את העבודה לנושאים:

עבור לא מעט סטודנטים שלב כתיבת ראשי הפרקים הינו השלב הסבוך ביותר, בין היתר מאחר ושלב זה מצריך ליצור מתווה לעבודה. בעת שאתם כותבים את ראשי הפרקים, אפשר לומר כי חקל נכבד מאחוריכם ואתם יכולים להתחיל בכתיבת העבודה. מספר ראשי הפרקים תלוי בהיקף העבודה, כאשר עבור עבודות הסמינר ישנם לרוב בין שבעה לשמונה ראשי פרקים, בעוד עבודות קטנות יותר כוללות בין ארבעה לחמישה ראשי פרקים. כל ראש פרק הינו נושא שעליו אתם עתידים להרחיב ובאמצעותו לפתח את הרעיון העבודה – כל הדרך לתשובה על שאלת המחקר.

מחפשים מקורות על פי ראשי הפרקים שלכם:

חיפוש מקורות המידע הינו אחד השלבים המהותיים ביותר בדר לכתיבת העבודה שלכם. לא אחת ישנם סטודנטים המלינים על כך שקשה מאד למצוא מקורות מידע. הסיבה לקושי היא בין היתר מאחר ולא מחלקים את העבודה לראשי פרקים. בעת שהעבודה מחולקת לתתי נושאים, קל יותר להתפקס על כל נושא בנפרד ולחפש עליו מידע. הטעות הגדולה ביותר היא לחפש מקורות מידע כלליים הרלוונטים לשאלת המחקר הגדולה, שכן באופן זה אתם צריכים לצוד את המידע מבלי שהוא שקוף בפניכם. עבודה המחלוקת לראשי פרקים מצמצמת לכם את החיפוש, וכך אתם מוצאים עצמכם משיבים על שאלות קטנות הודות למידע הרלוונטי שמצאתם.

כל ראש פרק כתשובה חלקית לשאלת המחקר:

כתיבת עבודה סמינריונית מבוססת על שאלת מחקר שאתם מעוניינים לענות עליה. איך ניתן להשיב על שאלה אחת לאורך שלושים עמודים כתובים של עבודה? עם ראשי הפרקים. ראשי הפרקים שלכם למעשה תוחמים אתכם בתוך גבולות קטנים, וכך מאפשרים לכם להתפקס על כל נושא בנפרד. אפשר לומר כי כל ראש פרק הינו שאלה קטנה שעליה אתם משיבים, כאשר לאחר שאתם משיבים על כל ראשי הפרקים, אתם מגיעים לתשובה הגדולה על שאלת המחקר שלכם.

ראשי הפרקים כטיוטה ראשונית לעבודה בפני המרצה:

מעבר לכך, כמעט כל מרצה דורש בטיוטה ראשונית לעבודה המבוססת על ראשי הפרקים. מדובר על מתווה בסיסי מאד שהמרצים צריכים לאשר, כאשר המטרה היא לבדוק את הכיוון שלכם, האם אתם מפתחים את הרעיון שלכם כנדרש והאם ישנו רצף הגיוני לבניית הטיעונים. אולי שלב כתיבת ראשי הפרקים הינו שלב מורכב, אך מדובר על שלב מהותי מאד בדרך לעבודה הסופית שלכם. תוכלו להסתייע בחברה מקצועית ודיסקרטית שתסייע לכם גם באיסוף המקורות וכתיבת ראשי הפרקים, וגם בכתיבת העבודה שתשפיע על ציון התואר שלכם.

צרו איתנו קשר עוד היום!